Zlata vrtnica in metla

  Zlata vrtnica in metla 2024

  Predlagatelj

  Kategorija
  Kaj ocenjevati?

  V oporo naj vam bodo naslednja izhodišča: celostna ureditev okolja in objekta, ureditev oken, balkonov, teras, vzdrževanost in čistoča vrta, vzdrževanost objekta (hiše), vzdrževanost in čistoča neposredno pripadajoče okolice (pločnik, bankina), ureditev deponiranja in odvoza odpadkov, ipd.

  Kaj ocenjevati?

  V oporo naj vam bodo naslednja izhodišča: celostna ureditev okolja in objekta, ureditev oken in balkonov, vzdrževanost in čistoča neposredno pripadajoče okolice (pločnik, bankina, podhod, atrij, vozne, parkirne in zelene površine, cvetlični in drevesni nasadi, klopi, igrišča, koši za odpadke), ureditev deponiranja in odvoza odpadkov, angažiranost stanovalcev objekta in urejenost skupnih prostorov (zlasti podstrešja in kleti), ipd.


  Kaj ocenjevati?

  V oporo naj vam bodo naslednja izhodišča: celostna ureditev okolice objekta, vzdrževanost in čistoča objekta/-ov (fasade, dostopi, skupni prostori, kleti, podstrehe, skladišča…), ocvetličenja oken, vhodov, balkonov, vzdrževanost in čistoča okolice objketa (urejenost voznih, parkirnih in zelenih površin, cvetlični in drevesni nasadi, koši za odpadke, urejenost letnega vrta...), vzdrževanost in čistoča neposredne pripadajoče okolice (pločnik, podhod, bankina, zelena površina...), ločeno zbiranje odpadkov, ureditev zbirnega mesta za odpadke, ureditev deponiranja in odvoza odpadkov...


  Kaj ocenjevati?

  V oporo naj vam bodo naslednja izhodišča: celostna ureditev okolice objekta ali javne površine, vzdrževanost in čistoča objekta/-ov (fasade, dostopi, skupni prostori, kleti, podstrehe, skladišča, stanje spomenika ali obeležja, ulična oprema, osvetlitev…), ocvetličenja oken, vhodov, balkonov, vzdrževanost in čistoča okolice objekta (urejenost voznih, parkirnih in zelenih površin, cvetlični in drevesni nasadi, koši za odpadke, klopi, igrala, sprehajalne in rekreacijske površine...), vzdrževanost in čistoča neposredne pripadajoče okolice (pločnik, podhod, bankina, zelena površina...), ločeno zbiranje odpadkov, ureditev zbirnega mesta za odpadke, ureditev deponiranja in odvoza odpadkov...


  Kaj ocenjevati?

  V oporo naj vam bodo naslednja izhodišča: celostna ureditev okolice in objekta, ureditev oken, balkonov, teras, vzdrževanost in čistoča vrta, dvorišča, vrta, drugih zelenih površin, vzdrževanost objektov (hiše, hlev, drugi gospodarski objekti, gnojne jame...), vzdrževanost in čistoča neposredno pripadajoče okolice (pločnik, bankina, cestni jarek, idr.), ureditev deponiranja in odvoza odpadkov..

  Metla je simbolična graja za neurejeno okolje na območju Mestne občine Celje, prejme jo posameznik ali organizacija, ki okolico svojega objekta kakorkoli zanemarja in je zato izstopajoč in moteč dejavnik v lokalnem okolju. Turistično in kulturno društvo Celje vsako leto podeli le eno tako grajo, pridržuje pa si pravico, da Metle v tekočem letu tudi ne dodeli.  Obvezno priložite tri fotografije:
  IZJAVA

  Turistično in kulturno društvo Celje izjavlja, da bo podatke, zbrane s tem obrazcem, uporabljalo izključno za potrebe organizacije in izvedbe projekta Zlata vrtnica in metla.

  Kontaktni podatki

  Turistično in kulturno društvo Celje
  Gosposka ulica 3, 3000 Celje

  Tel.: +386 (0)3 492 69 20
  E-pošta: info@td-celje.si