Založništvo

Lepo mesto je glasilo Turistčnega in kulturnega društva Celje od leta 1961. Od letno dve številki glasila je v zadnjem obdobju časopis prešel v tematsko zaokrožene edicije in s tem je bila rojena Edicija 1871.

Kontaktni podatki

Turistično in kulturno društvo Celje
Gosposka ulica 3, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 492 69 20
E-pošta: info@td-celje.si